Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi søker nye pianotalenter. Søknadsfrist 1. november 2019!

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademis talentprogram for unge pianister, ønsker å dyrke frem talenter med en sterk indre trang til å uttrykke og utvikle seg som musikere på et høyt internasjonalt nivå.

Talentutviklingen skjer først og fremst gjennom deltakelse på mesterklasser ledet av klaverakademiets tre mentorer

 • Leif Ove Andsnes,
 • Håvard Gimse
 • Christian Ihle Hadland

Talentprogrammet omfatter

 • Deltakelse på mesterklasser
 • Personlig veiledning av mentor
 • Konsertopptredener

Deltakere som blir tatt opp, får tilbud om å følge programmet i 1-2 år, med mulighet til forlengelse inntil 3 år.

Talentene skal ikke betale deltakeravgift for mesterklasser og veiledning.

Mesterklassene er internasjonale og deltakerne får undervisning, bor og øver på Rekstensamlingene. Dette gir muligheter for utveksling av impulser og erfaring, og ikke minst etablering av vennskap og forbindelser med andre norske og utenlandske musikere.

Hvem kan søke:

 • Klassiske utøvere på piano fra 15 år og oppover.
 • Norske statsborgere eller personer med norsk bakgrunn.

Hva skal søknaden inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema.
 • CV og/eller biografi
 • Søknadsbrev/motivasjonsbrev
 • Anbefaling fra lærer/professor
 • Videoopptak av 10-15 minutters varighet, inneholdende 1 til 2 stykker fra ulike tidsepoker. Opptaket skal være uredigert og bør være spilt inn i løpet av de siste 6 måneder. (Kan legges ut på YouTube, sendes via en filsendingstjeneste eller som DVD i ordinær post).

Søknadsfrist: 1. november 2019

Gå til søknadsskjema her:

Application form

 

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Daglig leder Laila Nordø, mobil 930 04 832 email:

laila.nordoe@rekstensamlingene.no

 

Talentprorammet er støttet av:

Talent Norge

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (hovedsponsor og ekslusiv privat bidragsyter)

Kulturdepartementet

Hordaland Fylke

Bergen Kommune

Rekstensamlingene.